ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలీసెట్ - 2022 : గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్, కందుకూరులో డిప్లొమా చదవాలనుకుంటున్నారా?